Bu alan adı satılıktır.

Posta ve hızlı kargo taşımacılığında gümrük düzenlemesi

Posta ve hızlı kargo taşımacılığında gümrük düzenlemesi


Posta ve hızlı kargo taşımacılığında gümrük düzenlemesi

Posta ve hızlı kargo taşımacılığıyla gelen, miktarı brüt 300 kilogramı ve değeri 15 bin avroyu geçmeyen eşyaların beyanı, operatörler tarafından yapılabilecek.

Ticaret Bakanlığının Gümrük Genel Tebliğinde (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, posta ve hızlı kargo taşımacılığıyla gelen ya da gönderilen eşyanın gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerinin takibine ilişkin usul ve esaslarda değişikliğe gidildi. Buna göre, posta ve hızlı kargo taşımacılığıyla gelen eşyanın gümrük işlemlerinin dolaylı temsil yoluyla yapılması yetkisi için yapılan başvurularda, yalnızca ihracat rejimine konu eşyanın konulacağı geçici depolama yerlerinde otomatik barkod okuyucu ve eşya tasnif işlemini otomatik olarak yapmaya uygun yürüyen bant sistemi aranmayacak. Söz konusu düzenleme, 2 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek.

Başvurularda, geçici depolama yeri işleticisi olmayan operatörler için yetki kapsamında kullanılacak geçici depolama yeriyle ilgili olarak yapılmış sözleşmenin noter onaylı örneği de aranacak.


Kaynak: Hürriyet